ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI GÀ Archives - Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 | Dễ đi | Thu nhập cao


Ngày 21/12/2012, t?i x? V?nh Tân, huy?n Tân Uyên, t?nh B?nh Dýõng, công ty TNHH Ba Huân t? ch?c L? khánh thành và ðýa vào ho?t ð?ng Trang tr?i chãn nuôi gà gi?ng và gà ð? tr?ng thýõng ph?m công ngh? cao. Trang tr?i có v?n ð?u tý 178 t? ð?ng ðý?c xây d?ng trên di?n tích 18ha g?m 14 tr?i gà trong ðó 10 tr?i gà ð? tr?ng, 3 tr?i gà h?u b? và 1 tr?i gà gi?ng trang b? h? th?ng thi?t b? chãn nuôi hoàn ch?nh, khép kín theo công ngh? tiên ti?n, t? ð?ng hóa quy tr?nh cung c?p th?c ãn, thu gom th?c ãn th?a, thu tr?ng…góp ph?n nâng cao hi?u qu? ðáp ?ng nhu c?u th?c ph?m ch?t lý?ng cao cho ngý?i tiêu dùng và cam k?t nhi?m v? b?nh ?n giá c?a Công ty.

Trong ?nh: Công nhân c?a công ty Ba Huân làm vi?c trong trang tr?i chãn nuôi gà công ngh? cao                ?nh: M?nh Linh-TTXVN

Tuyển gấp 108 nữ chăn nuôi gà Tỉnh Kagoshima

Tuyển gấp 108 nữ chăn nuôi gà Tỉnh Kagoshima Công ty cp Mh Việt Nam     là một trong những công ty uy tín trong lĩnh vực đưa tu nghiệp sinh đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Cần tuyển 108 nữ chăn nuôi gà công việc cụ thể: I.NỘI DUNG CÔNG VIỆC : Chăn nuôi Gà [...]

day-chuyen-san-xuat-trung-ga-f4825

Tuyển 18 nam làm chăn nuôi gà 3 năm tại Nhật Bản

Tuyển 18 nam làm chăn nuôi gà 3 năm tại Nhật Bản THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN V/v : Tuyển 18  nam làm chăn nuôi gà  3 năm tại Nhật Bản I.NỘI DUNG CÔNG VIỆC : Chăn nuôi  Địa điểm:Nhật Bản Thời gian hợp đồng: 3 năm Yêu cầu [...]