ĐƠN HÀNG GIA CÔNG THỰC PHẨM Archives - Page 2 of 2 - Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2018| Dễ đi | Thu nhập cao


[12/08/2010 9:13:19 AM]    Theo B? Nông ngh?êp và Phát tri?n nông thôn    trong tháng 7 nam 2010 ,giá tr? xu?t kh?u nông lâm và thu? s?n u?c d?t 1,53 t? USD, dua t?ng kim ng?ch xu?t kh?u 7 tháng d?u nam lên 10,13 t? USD ,tang 14,21% so v?i cùng k? nam 2009 . Các m?t hàng nông s?n  xu?t kh?u d?t 5,35 t? USD, tang 8,06%; thu? s?n d?t 2,45 t? USD, tang 11,63%.... Trong ?nh: Ch? bi?n d?a xu?t kh?u t?i Công ty c? ph?n th?c ph?m xu?t kh?u Ð?ng Giao (Ninh Bình). ?nh: Huy Hùng – TTXVN

Tuyển thực tập sinh 4 nam và 6 nữ đi làm chế biến thực phẩm

Tuyển thực tập sinh 4 nam và 6 nữ đi làm chế biến thực phẩm THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ( Thời hạn  : 3 năm ) Tên xí nghiệp : CÔNG TY TNHH KINUGAWAYA (thành lập tháng 11 năm 1978) Người đại diện :Ishizuka Noboru Địa chỉ [...]

thuc-trang-xuat-khau-lao-dong-sang-thi-truong-nhat

Đơn hàng tuyển dụng đi làm gia công thực phẩm

Đơn hàng tuyển dụng đi làm gia công thực phẩm ĐƠN HÀNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐI LÀM GIA CÔNG THỰC PHẨM ( Thời gian : 3 năm ) Với nhu cầu tuyển dụng từ phía thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản thì đơn hàng đang còn thiếu lao động đó là đơn [...]

[12/08/2010 9:13:19 AM]    Theo B? Nông ngh?êp và Phát tri?n nông thôn    trong tháng 7 nam 2010 ,giá tr? xu?t kh?u nông lâm và thu? s?n u?c d?t 1,53 t? USD, dua t?ng kim ng?ch xu?t kh?u 7 tháng d?u nam lên 10,13 t? USD ,tang 14,21% so v?i cùng k? nam 2009 . Các m?t hàng nông s?n  xu?t kh?u d?t 5,35 t? USD, tang 8,06%; thu? s?n d?t 2,45 t? USD, tang 11,63%.... Trong ?nh: Ch? bi?n d?a xu?t kh?u t?i Công ty c? ph?n th?c ph?m xu?t kh?u Ð?ng Giao (Ninh Bình). ?nh: Huy Hùng – TTXVN

Đơn hàng tuyển 30 nam , nữ làm gia công thực phẩm tháng 4

Đơn hàng tuyển 30 nam , nữ làm gia công thực phẩm tháng 4 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 30 LAO ĐỘNG NAM NỮ LÀM GIA CÔNG THỰC PHẨM   Thời gian : 3 năm  Ngày dự tuyển Ngày tuyển 24/04/201 I. CÔNG TY TIẾP NHẬN TTS Tên  : CÔNG TY TNHH KINUGAWAYA (thành lập tháng 11 [...]