ĐƠN HÀNG THÁNG 5 Archives - Page 2 of 2 - Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 | Dễ đi | Thu nhập cao


tuyen-2-lao-dong-nam-lam-gian-giao-tai-Nhat-Ban

Tuyển dụng 2 lao động làm giàn giáo sang Nhật tháng 5/2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG SANG NHẬT BẢN LÀM XÂY DỰNG (Thời hạn : 3 năm) Ngày dự tuyển 24/05/2016 I. CÔNG TY TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG Tên : GRADER-SEKOU Địa chỉ : Fukushima, Japan Nơi làm việc Fukushima, Japan Số lượng lao động : 2 Nam Ngày nhập cảnh dự kiến 22 ~ [...]

nganh-xay-dung-tai-nhat-ban

Tuyển 6 nam đi làm xây dựng và sửa chữa đường bộ tháng 5/2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN LÀM XÂY DỰNG ( Thời gian : 3 năm ) Ngày dự tuyển 22/05/2016 I. CÔNG TY TIẾP NHẬN TTS Tên : GRADER-SEKOU Địa chỉ : Fukushima, Japan Nơi làm việc Fukushima, Japan Số lượng công nhân 30 Ngày nhập cảnh dự kiến 11/2016 [...]