ĐƠN HÀNG THÁNG 9 Archives - Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 | Dễ đi | Thu nhập cao


cơm hộp nữ tháng 9

[ Tháng 9] tuyển 21 nữ làm cơm hộp

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv22 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: ibarakiken Tên xí nghiệp Esutekku fuzu tsukuba fuakutori Đơn đã thi VH101, VH102, VH102bs, 2 Ngành nghề xin visa: Sản xuất cơm hộp [...]

chế biến thực phẩm tháng 9

[ Tháng 9] tuyển 24 nữ làm chế biến thực phẩm

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 Năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv21 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: SHIMANE Tên xí nghiệp ASSIST BIZ Đơn đã thi  mg281 2 Ngành nghề xin visa: Chế biến thực phẩm 3 Tên và [...]

may nam

[ Tháng 9] Tuyển 9 may nam

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 NĂM 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv20 Địa điểm thi tuyển:   9 STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: NIIGHITAKEN Tên xí nghiệp RIBERU Đơn đã Thi dh15 và mh19 2 Ngành nghề xin visa: May quần áo 3 Tên [...]

đơn may đi Nhật

[ Tháng 9] Tuyển 60 nữ may

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 NĂM 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv19205 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: NIIGHITAKEN Tên xí nghiệp RIBERU Đơn đã thi DH212,DH213,DH214 2 Ngành nghề xin visa: May quần áo 3 Tên và nội dung [...]

linh kiện ô tô mới

[ Tháng 9] tuyển 30 nam và nữ linh kiện ô tô

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS:hv17MRSG Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: OSAKA Tên xí nghiệp ALMINE Đơn đã thi  mt1mg 2 Ngành nghề xin visa: Đúc 3 Tên và nội dung CV cụ thể: [...]

gia công tấm kim loại mới

[ Tháng 9] Tuyển 30 nam gia công cơ khí

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv16 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: Tỉnh Ishikawa Tên xí nghiệp ASAI BANKIN KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA Đơn đã thi VH180, VH187vs, 2 Ngành nghề xin visa: Tấm kim [...]

chăn nuôi gà mới

[ Tháng 9] tuyển 18 nam làm chăn nuôi gà

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: HV14 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: Hyougo Tên xí nghiệp KANSAI POTORI Đơn đã thi VH103, 2 Ngành nghề xin visa: Nông nghiệp – Chăn nuôi 3 Tên [...]

cơm hộp nam

[ Tháng 9] Tuyển 21 nam là cơm hộp

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 Năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv13 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: TỈNH OSAKA Tên xí nghiệp MINORI DERIKA KABUSHIKI GAISHA Đơn đã thi DH179  VH172, 2 Ngành nghề xin visa: Chế biến thực [...]