Đơn hàng xây dựng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản mới nhất


3_JGEZ

Tuyển gấp 9 lao động nam đi làm giàn giáo lương hấp dẫn

Tuyển gấp 9 lao động nam đi làm giàn giáo lương hấp dẫn THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG  Thời gian làm việc 3 năm Hiện nay với nhu cầu thiết yếu thiếu lao động cho ngành xây dựng đặc biệt là làm về giàn giáo tại Nhật Bản cho nên có rất nhiều đơn [...]