Đơn Hàng Archive - Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 | Dễ đi | Thu nhập caoLưu trữ: Đơn Hàng

[ Tháng 9] tuyển 21 nữ làm cơm hộp

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv22 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: ibarakiken Tên xí nghiệp Esutekku fuzu tsukuba fuakutori Đơn đã thi VH101, VH102, VH102bs, 2 Ngành nghề xin visa: Sản xuất cơm hộp […]

Chi tiết

[ Tháng 9] Tuyển 9 may nam

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 NĂM 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv20 Địa điểm thi tuyển:   9 STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: NIIGHITAKEN Tên xí nghiệp RIBERU Đơn đã Thi dh15 và mh19 2 Ngành nghề xin visa: May quần áo 3 Tên […]

Chi tiết

[ Tháng 9] Tuyển 60 nữ may

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 NĂM 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv19205 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: NIIGHITAKEN Tên xí nghiệp RIBERU Đơn đã thi DH212,DH213,DH214 2 Ngành nghề xin visa: May quần áo 3 Tên và nội dung […]

Chi tiết

[ Tháng 9] Tuyển 30 nam gia công cơ khí

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv16 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: Tỉnh Ishikawa Tên xí nghiệp ASAI BANKIN KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA Đơn đã thi VH180, VH187vs, 2 Ngành nghề xin visa: Tấm kim […]

Chi tiết

[ Tháng 9] Tuyển 21 nam là cơm hộp

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 Năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv13 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: TỈNH OSAKA Tên xí nghiệp MINORI DERIKA KABUSHIKI GAISHA Đơn đã thi DH179  VH172, 2 Ngành nghề xin visa: Chế biến thực […]

Chi tiết

[ Tháng 8] tuyển 12 nam cơ khí

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv12 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: Tỉnh Ishikawa Tên xí nghiệp ASAI BANKIN KOUGYOU KABUSHIKI KAISHA Đơn đã thi VH170, VH177vs, 2 Ngành nghề xin visa: Tấm kim […]

Chi tiết

[ Tháng 8] tuyển 15 nam hàn bán tự động

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv11 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: 〒675-1342 兵庫県、小野市、阿形町925-3(Hyogoken, Onoshi, Agatachou 925-3) Tên xí nghiệp KABUSHIKIGAISHA YOKOYAMATEKKOU Đơn đã thi MK57, 2 Ngành nghề xin visa: Hàn 3 Tên và […]

Chi tiết