Đơn Hàng Archive - Xuất khẩu lao động Nhật Bản 2017 | Dễ đi | Thu nhập caoLưu trữ: Đơn Hàng

[ Tháng 2] Tuyển 36 nam cơm hộp

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 Năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv32 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: TỈNH OSAKA Tên xí nghiệp MINORI DERIKA KABUSHIKI GAISHA Đơn đã thi hg16 2 Ngành nghề xin visa: Chế biến thực phẩm […]

Chi tiết

[ Tháng 2] tuyển 30 nữ cơm hộp

1.Yêu cầu tuyển dụng MS:hv29VS Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: HYOGO KEN Tên xí nghiệp COOPFOODS CO.,LTD Đơn đã thi hv18, hv18bs, hv118,hv250, 2 Ngành nghề xin visa: Chế biến thực phẩm 3 Tên và nội dung CV cụ thể: chế biến cơm […]

Chi tiết

[ Tháng 10] Tuyển 60 nữ cơm hộp

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS:hv26VS Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: HYOGO KEN Tên xí nghiệp COOPFOODS CO.,LTD Đơn đã thi VH18, VH18BS_1, VH118, VH250, 2 Ngành nghề xin visa: Chế biến thực phẩm […]

Chi tiết

[ tháng 10] Tuyển 30 nam cơm hộp

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG Thời gian làm việc: 3 Năm 1.Yêu cầu tuyển dụng MS: hv23 Địa điểm thi tuyển:   STT Hạng mục Nội dung 1 Địa chỉ xí nghiệp tiếp nhận: TỈNH OSAKA Tên xí nghiệp MINORI DERIKA KABUSHIKI GAISHA Đơn đã thi H179  H172, 2 Ngành nghề xin visa: Chế biến thực […]

Chi tiết