Bằng cấp 3 có quan trọng khi đi xuất khẩu lao động hay không

Không học hết cấp 3 có thể đăng ký đi xuat khau lao dong Nhat Ban được không ? Thực tế cho thấy có khoảng 60 % các ông chủ phía Nhật Bản sang tuyển dụng chọn những lao động có bằng cấp 3 còn khoảng 40 % là các đơn hàng khác không hề yêu cầu về bằng cấp […]

Read more