6 điều mà người Nhật ghét nhất ở lao động Việt Nam

Thị trường cánh cửa xuất khẩu lao động Nhật Bản ngày một mở rộng , số lượng lao động tham gia các thị trường này ngày một gia tăng , đặc biệt là những ai có tham vọng kiếm thu nhập cao tại nước ngoài . Nhưng hiện nay rất nhiều người tham gia xuất khẩu lao động lại không […]

Read more

Ngành nông nghiệp tại Nhật Bản có gì nổi bật ?

Như chúng ta biết thì Nhật Bản là một trong những quốc  gia có nền kinh tế xếp thứ 2 thứ 3 thế giới  .Ngành nông nghiệp của Nhật Bản hiện nay đang là một trong những đất nước có ngành nông nghiệp hiện đại và quy mô mặc dù diện tích nông nghiệp không rộng lớn bằng ở Việt […]

Read more
1 4 5 6