Liên hệ

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Đầu Tư MH Việt Nam 
****************************************
Cán bộ tuyển dụng : Trần Thanh Tùng
 Địa chỉ :  2/71 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân Hà Nội
 Văn Phòng : 27- Tô Vĩnh Diện- Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại  0986.101.606
Website : http://xuatkhaunhatban.com
Skype : Trantungxkld