Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

****************************************

Địa chỉ : Số 97 Trần Bình, Toà nhà An Bình Plazza, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0982.622.782 – 0988.355.410

Website: https://xuatkhaunhatban.com

Email : ninhthichi1989@gmail.com

Skype : Trantungxkld