Liên hệ

CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN MH VIỆT NAM
****************************************

Thuộc sở hữu của Trần Thanh Tùng thuộc phòng tuyển dụng K1. MH4 

Địa chỉ : Số 59 Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội ( đến số 83 Trường Chinh Rẽ vào 50’m)

Điện thoại : 0982.622.782

Website: https://xuatkhaunhatban.com

Skype : Trantungxkld