Đi Nhật có đến 98 % số lao động làm được việc đúng ngành

Trong xu thế xuất ngoại để đi xuất khẩu lao động ngày một gia tăng , chỉ tính đến quý 3 năm 2015 thôi thì con số tham gia đi xuất khẩu lao động nằm trong khoảng 47.000 lao động xuất cảnh thành công  .Nó bao gồm  các thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản , Đài Loan , […]

Read more