Có nên đi xuất khẩu lao động ngành cơ khí 2017 không ?

Từ khi Nhật Bản áp dụng tuyển dụng xuất khẩu lao động ở Việt Nam thì ngành cơ khí vẫn luôn là ngành tuyển dụng nhân sự khá nhiều với các việc như hàn , tiện , uốn kim loại , lắp ráp linh kiện điện tử … . Ngành cơ khí đa phần đều phù hợp với tuổi thanh […]

Read more