Nên đi lao động Malaysia hay đi lao động Nhật Bản ?

Thị trường xuất khẩu lao động hiện nay đang có đến 7-8 quốc có nhu cầu tuyển dụng lao động như các nước Nhật Bản , Hàn Quốc , Malaysia , Singapo , Đài Loan … . Số lượng lao động hiện nay chủ yếu là tham gia các thị trường như Nhật Bản , Hàn Quốc , Malaysia , […]

Read more