Hệ thống quản lý công ty tại Nhật quy mô như thế nào ?

Về những Sự tình tài chính và kinh tế , Hội đồng cần lao của Isuzu nổi cung cấp báo cáo và thắng biên soạn ý kiến vào việc ra quyết định , Song Hội đồng không có quyền như danh thiếp cổ đông bởi chưng mặc dù danh thiếp cổ đông và công chức có số người đại diện […]

Read more

Hai thị trường đáng để đi xuất khẩu lao động một lần

Với nền kinh tế nước ta ngày một suy giảm , nó cũng kéo theo việc sa thải công nhân do doanh thu kém của các công ty cũng ngày một gia tăng .Cho nên con đường để tránh được các nạn thất nghiệp gia tăng đó là con đường đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài với nguồn […]

Read more
1 5 6 7